Huurdersvereniging Heusden rekent tot haar reguliere taken:

Scholing

Bestuursleden van Huurdersvereniging Heusden kunnen cursussen, trainingen, symposia, studiedagen volgen.

Deskundigen

In voorkomende gevallen heeft het bestuur de mogelijkheid één of meer deskundigen uit te nodigen tot het bijwonen van een overleg of het geven van advies.

Overleg met stichting Woonveste

Het bestuur van de huurdersvereniging heeft met stichting Woonveste tenminste drie maal (en zo nodig meermaals,) per jaar regulier overleg. Zij zal onderwerpen aandragen voor de agenda van elk overleg. Indien nodig zal een medewerker van stichting Woonveste voor een bestuursvergadering worden uitgenodigd.

Informeren

Het bestuur zal leden informeren en betrekken bij standpunten en activiteiten door:

  • verbetering van de website en het up-to-date houden ervan.
  • het houden van één algemene ledenvergadering.
  • het houden van (één per woonkern) vergaderingen met wijkvertegenwoordigers.

Belangenbehartiging

In voorkomende gevallen zal het bestuur zorgdragen voor het bijstaan van huurders bij het indienen van een klacht bij stichting Woonveste.