Slide background

Huurdersvereniging
Heusden

Image layer
Slide background

Belangenvereniging voor
huurders van Woonveste

Image layer
Slide background

Het laatste nieuws van
uw huurdersvereniging

Image layer

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is de vertegenwoordiger van huurders van woningen van Woonveste in de gemeenten Heusden & Haaren. Woonveste heeft in beide gemeenten ongeveer 5000 woningen. De vereniging wil goede woningen, betaalbare huren en een prettige woonomgeving. Zij wil dit doel bereiken door afspraken te maken met de betrokken gemeenten en Woonveste. Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden zal regelmatig luisteren wat er speelt onder huurders.

Huurdersvereniging Heusden wil een huur die past bij het inkomen en een woning die past bij de huurder. De vereniging heeft op bestuurlijk niveau periodiek overleg met haar samenwerkingspartners over de belangen van haar achterban. Het bestuur wil de verhouding tussen huurder en verhuurder permanent verbeteren. Zij komt met voorstellen om dingen anders te doen, anders te besluiten en aandacht te vragen voor begrijpelijke taal met huurders. Het bestuur zal gebruik maken van instemmingsrecht en adviesrecht zoals vastgelegd in de wetgeving. Bestuursleden van Huurdersvereniging Heusden worden benoemd door de leden.

In verband met het coronavirus komen alle spreekuren te vervallen tot nader order. U kunt ons wel via deze website bereiken.

Wat wil Huurdersvereniging Heusden?

Huurdersvereniging Heusden wil voldoende betaalbare woningen in alle wijken voor iedereen. Huurdersvereniging Heusden wil woningen met een huur die passen bij het inkomen van een huurder en de verhouding tussen huurder en verhuurder permanent verbeteren. Zij wil dit doel te bereiken door afspraken te maken met de betrokken gemeenten en Woonveste.

Huurdersvereniging Heusden wil dat de kwaliteit van de woningen blijft gewaarborgd. Huurdersvereniging Heusden wil woningen die passen bij de gebruikers. Met het oog op de toekomst om langer thuis te blijven wonen, is het van belang dat woningen die nu worden gebouwd ook al zodanig worden ingericht dat thuis blijven wonen gewoon moet kunnen.

Huurdersvereniging Heusden en Haaren wil toegang voor alle doelgroepen in iedere wijk behouden en daarbij participatie van alle doelgroepen mogelijk maken. Huurdersvereniging Heusden wil ook een actief doorstroombeleid van mensen die niet passend wonen. Alleen op deze manier komen er goedkopere huurwoningen vrij voor de lagere inkomens.

Huurdersvereniging Heusden wil de leefbaarheid in iedere wijk bevorderen. Onze teams "Klachten en Bemiddeling" houden regelmatig spreekuur. Hier kunt u terecht met uw klachten of vragen over Woonveste. U kunt hier ook zaken bespreken over uw woonomgeving en andere buurtzaken zoals openbare verlichting, (on)veiligheid, bestrating, overlast en vervuiling.

Huurdersvereniging Heusden blijft graag met u in overleg. Huurdersvereniging Heusden overlegt regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken. Als huurder van Woonveste en lid van Huurdersvereniging Heusden kunt u bij vragen of klachten altijd een beroep doen op één van onze teams "Klachten en Bemiddeling".

Laatste nieuws

Nieuws uit Den Haag 31 januari 2020

Kamer stemt in met wetsvoorstel Wijziging huursomstijging woningcorporaties. De ...

Artikel bij Woonveste 23 januari 2020

Lees het magazine van Woonveste met een leuk artikel over ons via deze link!