De belangenbehartiger van huurders van Woonveste

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is de belangenbehartiger van huurders, die woningen huren via woningcorporatie Woonveste in de gemeenten Heusden, (voormalige gemeente) Haaren en ’s-Hertogenbosch. Woonveste heeft in deze gemeenten totaal ongeveer 5500 woningen.

De huurdersvereniging wil goede woningen, betaalbare huren en een prettige woonomgeving. Zij wil dit doel bereiken door afspraken te maken met de betrokken gemeenten en Woonveste. Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden zal huurders regelmatig van nieuws voorzien.

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 6 oktober om 19:30 in de Voorste Venne te Drunen. Lees het laatste nieuws hieronder en noteer deze datum alvast in uw agenda! Deze uitnodiging geldt voor alle Woonveste huurders!

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws