Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is een vereniging van en voor huurders van woningstichting Woonveste in de gemeenten Heusden, Haaren (*) en ’s-Hertogenbosch.

De vereniging staat voor het behartigen van de belangen van huurders van Woonveste. Zij doet dat op het gebied van wonen, woonomgeving en de verhouding tussen huurder en verhuurder en wil hiermee de rechtspositie van huurders van Woonveste waarborgen.

Het verlenen van ondersteuning en verstrekken van advies aan huurders van Woonveste.

(*) Rayon Haaren is sinds 01-01-2021 gesplitst in Oisterwijk, Vught, Boxtel en Sint Michielsgestel.