Huurdersvereniging Heusden

De Huurdersvereniging Heusden behartigt de belangen van huurders van Woonveste. De vereniging probeert deze doelstelling onder meer te bereiken door:

  • Het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder en de diverse gemeenten.
  • Het eventuele gebruik van wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken.
  • Het evalueren van de uitwerking huurbeleid ten behoeve van passend toewijzen en betaalbaarheid bij huurmutatie voor de doelgroepen. Met betrekking tot het voorstel voor de jaarlijkse huurverhogingen vindt eveneens evaluatie plaats.
  • Het uitbrengen van een gekwalificeerde advies is een instrument om bij deze evaluaties in te zetten.
  • Ook heeft de huurdervereniging in bepaalde situaties zelfs een instemmingsrecht.

Een huurder van Woonveste is automatisch lid van Huurdersvereniging Heusden en behoeft geen contributie te betalen.

Als lid heeft u zodoende (via de huurdersvereniging) indirect invloed op het beleid van uw verhuurder Woonveste. U kunt uw inbreng middels een bezoek aan onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kenbaar maken. Het is daarom in uw eigen belang deze vergaderingen te bezoeken. Wij zullen u steeds tijdig informeren wanneer deze vergadering plaatsvindt.

Via het contactformulier heeft u ook nog een mogelijkheid om uw inbreng aan ons te melden.