Disclaimer

Definities

Website: https://www.huurdersverenigingheusden.nl/ en alle onderliggende pagina’s.
Gebruiker: bezoeker van de website.
Organisatie: Huurdersvereniging Heusden is de bevoegde uitgever van de website.

Inhoud

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Huurdersvereniging Heusden werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

  • Huurdersvereniging Heusden geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Huurdersvereniging Heusden biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Huurdersvereniging Heusden is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
  • Huurdersvereniging Heusden verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.
  • Huurdersvereniging Heusden kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • Huurdersvereniging Heusden zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
  • Huurdersvereniging Heusden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Eigendomsrechten

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Op de inhoud van deze website rust copyright en de gegevens zijn eigendom van Huurdersvereniging Heusden. De teksten en afbeeldingen mag u slechts kopiëren of printen voor uw persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huurdersvereniging Heusden, over te nemen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren.