De werkwijze van het bestuur

Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden bestaat uit zes leden. Drie leden daaruit vormen het dagelijks bestuur. Gezien de veelheid aan verantwoordelijkheden, wil het bestuur op korte termijn uitbreiden naar negen leden.

Het bestuur heeft maandelijks één of meerdere bijeenkomsten om de actualiteit te bespreken en voorstellen te maken richting Woonveste. Het is ook mogelijk om te reageren op voorstellen afkomstig van Woonveste. Het bestuur geeft gevraagd en gekwalificeerd advies op tal van zaken die het wonen aangaan.

Het bestuur maakt jaarlijks een activiteitenplan dat zij bespreekt met het bestuur van Woonveste. Aan het activiteitenplan is een jaarbegroting gekoppeld. Woonveste faciliteert het bestuur van Huurdersvereniging Heusden om haar activiteiten uit te kunnen voeren.

Het bestuur heeft permanent aandacht voor wat er zoal speelt in woningverhuur, woningonderhoud, woningverkoop en nieuwbouw.

Het bestuur laat zich adviseren door ervaringen die zijn opgedaan in de vier teams “Klachten & Bemiddeling” in Vlijmen, Oud-Heusden, Drunen en Haaren.

Het bestuur houdt minimaal eens per jaar een algemene ledenvergadering om zich te verantwoorden naar haar achterban.

Het dagelijks bestuur

Frans Kivits

Voorzitter

Doreen van Esch

Secretaris

Wim Jansen

Penningmeester

Overige bestuursleden

Sjaan van Amelsfort

Bestuurslid

Luc Alosery

Bestuurslid