Vacatures

Huurdersvereniging Heusden zoekt bestuursleden

Huurdersorganisaties hebben in de nieuwe Woningwet een grote verantwoordelijkheid gekregen. Zij zijn gesprekspartner van het bestuur van de wooncorporatie en de wethouders over het beleid en uitvoering van lokale volkshuisvesting. Als gevolg van de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 is het bestuur van Huurdersvereniging Heusden medio 2015 gestart met professionalisering.

Huurdersvereniging Heusden is de enige huurdersvereniging in de gemeenten Heusden en Haaren. Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Woonveste. Kwaliteit van woningen, betaalbaarheid, verschillende doelgroepen en veilige woonomgeving zijn onder meer onderwerpen ter bespreking met Woonveste. Huurdersvereniging Heusden is betrokken bij prestatieafspraken van Woonveste en het gemeentebestuur Heusden. Afspraken met de gemeente Haaren zullen later volgen. Het Bestuur van Huurdersvereniging Heusden bestaat nu uit 7 leden. Om op een goede wijze bovengenoemde verantwoordelijkheden vorm te geven, maar ook om een goede binding te hebben met alle woonkernen in Heusden en Haaren wil het bestuur uitbreiden naar in totaal 9 leden.

Vanwege de toegenomen eisen aan professionaliteit, de grotere verantwoordelijkheid van Huurdersvereniging Heusden en de complexiteit van huurbeleid, heeft het bestuur besloten 2 vacatures te creëeren. Het betreft een vacature voor een PR-functie in het bestuur en als vicevoorzitter/2e secretaris. Het bestuur streeft naar een samenstelling die een afspiegeling is van de huurders die zij vertegenwoordigen. Wij nodigen vooral personen uit die wonen in Drunen/Elshout en Heusden/Oudheusden. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een vertegenwoordiger(ster) uit genoemde kernen.

De taakverdeling binnen het Bestuur van Huurdersvereniging Heusden wordt afgesproken afhankelijk van belangstelling en expertise van de leden. De bestuurder moet rekening houden met een beschikbaarheid van gemiddeld 8 uur per week. Een deel daarvan is overdag. Hij/zij ontvangt een belastingvrije vrijwilligersbijdrage per maand. Daarnaast is er een summiere onkostenvergoeding. Voor de nieuwe bestuursleden is er een inwerkprogramma.

U kunt uw sollicitatie sturen aan:
Adres: Postbus 48, 5250 AA Vlijmen
Mail: info@huurdersverenigingheusden.nl of gebruik maken van het contactformulier.

Functie eisen bestuurder

Huurdersvereniging Heusden

Taakomschrijving

PR-medewerker m/v:


Taakomschrijving:
- Opbouwen van een relatie met de pers.
- Overweg kunnen met de computer.
- Verzorgen van communicatiemiddelen.

Wat verwachten wij van jou?
- Een positieve inzet voor het kenbaar maken van onze vereniging bij de huurders in de gemeente Heusden & Haaren.

Wat mag jij van ons verwachten?
- Een prettige samenwerking binnen ons bestuur.
- Een maandelijkse vrijwilligersvergoeding.

Beschikbaarheid:
U mag zelf bepalen wanneer u het best schikt. Enige regelmaat is fijn, maar alles kan in overleg.

Heeft u interesse neem dan contact met ons op.

Secretaris gezocht:


Taakomschrijving:
De secretaris is de schrijver/ schrijfster van het bestuur en daarmee van de organisatie.

Wat verwachten wij van jou?
- Plezier hebben in pen en papier
- Overweg kunnen met de computer
- Redelijk ordelijk zijn
- Het goed machtig zijn van de Nederlandse taal

Wat mag jij van ons verwachten?
- Hij/zij ontvangt een belastingvrije vrijwilligersbijdrage per maand.

Beschikbaarheid:
De beschikbaarheid is gemiddeld 8 uur per week.

Heeft u interesse neem dan contact met ons op.