Vacatures

Huurdersvereniging Heusden zoekt bestuursleden

Huurdersorganisaties hebben in de nieuwe Woningwet een grote verantwoordelijkheid gekregen. Zij zijn gesprekspartner van het bestuur van de wooncorporatie en de wethouders over het beleid en uitvoering van lokale volkshuisvesting. Als gevolg van de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 is het bestuur van Huurdersvereniging Heusden medio 2015 gestart met professionalisering.

Huurdersvereniging Heusden is de enige huurdersvereniging in de gemeenten Heusden en Haaren. Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Woonveste. Kwaliteit van woningen, betaalbaarheid, verschillende doelgroepen en veilige woonomgeving zijn onder meer onderwerpen ter bespreking met Woonveste. Huurdersvereniging Heusden is betrokken bij prestatieafspraken van Woonveste en het gemeentebestuur Heusden. Afspraken met de gemeente Haaren zullen later volgen. Het Bestuur van Huurdersvereniging Heusden bestaat nu uit 7 leden. Om op een goede wijze bovengenoemde verantwoordelijkheden vorm te geven, maar ook om een goede binding te hebben met alle woonkernen in Heusden en Haaren wil het bestuur uitbreiden naar in totaal 9 leden.

Vanwege de toegenomen eisen aan professionaliteit, de grotere verantwoordelijkheid van Huurdersvereniging Heusden en de complexiteit van huurbeleid, heeft het bestuur besloten 2 vacatures te creëeren. Het betreft een vacature voor een PR-functie in het bestuur en als vicevoorzitter/2e secretaris. Het bestuur streeft naar een samenstelling die een afspiegeling is van de huurders die zij vertegenwoordigen. Wij nodigen vooral personen uit die wonen in Drunen/Elshout en Heusden/Oudheusden. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een vertegenwoordiger(ster) uit genoemde kernen.

De taakverdeling binnen het Bestuur van Huurdersvereniging Heusden wordt afgesproken afhankelijk van belangstelling en expertise van de leden. De bestuurder moet rekening houden met een beschikbaarheid van gemiddeld 8 uur per week. Een deel daarvan is overdag. Hij/zij ontvangt een belastingvrije vrijwilligersbijdrage per maand. Daarnaast is er een summiere onkostenvergoeding. Voor de nieuwe bestuursleden is er een inwerkprogramma.

U kunt uw sollicitatie sturen aan:
Adres: Postbus 48, 5250 AA Vlijmen
Mail: info@huurdersverenigingheusden.nl of gebruik maken van het contactformulier.

Functie eisen bestuurder

Huurdersvereniging Heusden

Taakomschrijving

PR-bestuurder

 • Maken van een communicatiebeleid gericht op alle huurders
 • Verzorgen/versterken/aanpassen van het imago van de huurdersvereniging (voorstel nieuwe missie) - het imago is het beeld dat het publiek van je organisatie heeft. Dat kun je helaas niet zomaar aanpassen, wel beïnvloeden/versterken.
 • Inventarisatie van de aanwezige communicatie en profilering
 • Verbeteren communicatiemiddelen
 • Verbeteren profilering
 • Opbouwen van een relatie met de pers
 • Verbeteren professionele benadering van de doelgroep huurders
 • Verzorgen van communicatiemiddelen
 • Verzorgen website van de vereniging

Vicevoorzitter/2e secretaris

 • Houdt contact met alle leden van het bestuur
 • Houdt contact met Woonveste
 • Houdt contact met in Heusden en Haaren functionerende maatschappelijke organisaties
 • Bewaakt de agendaplanning van het bestuur
 • Doet de voorbereiding overleg met bewonerscommissies, gemeente en bestuur Woonveste
 • Is sparringpartner van de voorzitter en/of de secretaris
 • Heeft zo nodig contact met de pers en andere media
 • Schrijft notities en reacties namens het bestuur
 • Bewaakt de kwaliteit van de interne en externe communicatie
 • Houdt toezicht op het bewaken van interne afspraken
 • Zorgt voor beheer van de website en digitale nieuwsbrieven
 • Doet secretariaatswerk van het bestuur
 • Bewaakt de opzet van de ledenadministratie