Nieuws

Bedankt, Tonny!

Na zo’n 15 jaar heeft Tonny Meesters besloten om te stoppen als vrijwillig bestuurslid bij Huurdersvereniging Heusden.

Tonny heeft veel betekend voor huurders en voor Woonveste. Huurders in Vlijmen wisten haar goed te vinden. Tonny ging geregeld in gesprek met huurders en gaf dan advies over het bespreekbaar maken van hun individuele vragen en/of problemen. Haar motto: ‘kom op voor jezelf en ga in gesprek’.

Tonny woog de belangen van huurders en die van Woonveste altijd zorgvuldig af. Zo droeg zij bij aan het vinden van een passende oplossing. Deze kwaliteit zette Tonny ook in tijdens de bestuurlijke overleggen met Woonveste. Zij wist de wensen en ervaringen van huurders goed voor het voetlicht te brengen.

Tonny, enorm bedankt voor je tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij huurders en bij onze organisatie.