Nieuws

CORONAVIRUS

Woonveste scherpt maatregelen aan

Woonveste neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en volgt daarbij de adviezen van het RIVM. Dit betekent dat ons kantoor voorlopig gesloten is. De meeste medewerkers werken vanuit huis.

Wat betekenen deze maatregelen voor u?

U kunt ons kantoor niet bezoeken.

Telefonisch (0416 – 37 87 80) en digitaal (info@woonveste.nl) zijn we gewoon bereikbaar.

Omdat onze medewerkers zo veel mogelijk vanuit huis werken, kan dit gevolgen hebben voor onze dienstverlening en telefonische bereikbaarheid. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken

Heeft u een urgente vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op (0416 – 37 87 80) voor een goede oplossing.

vragen over het virus

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op www.rivm.nl. Mochten er ontwikkelingen zijn die om andere maatregelen vragen, dan informeren wij u. We vertrouwen op uw medewerking en begrip voor onze maatregelen.

Bestuur Huurdersvereniging Heusden