Nieuws

Woonveste tekent nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Huurdersvereniging Heusden

Eric van den Einden, directeur-bestuurder van Woonveste, en Kees van Loon, voorzitter van Huurdersvereniging Heusden, hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend tijdens de ledenvergadering op woensdagavond 6 juni in buurthuis de Mand in Vlijmen. “Afgelopen jaren is er in de wet veel veranderd. Hierdoor was het nodig om nieuwe afspraken over de onderlinge samenwerking vast te leggen en duidelijk te omschrijven wat ieders rol, taak en bevoegdheid is. Zo kunnen we ook in de toekomst goed en prettig blijven samenwerken”, aldus Coby Gijsbers, adviseur belanghouders bij Woonveste.

De Huurdersvereniging Heusden komt op voor de belangen van huurders van Woonveste. Geregeld overlegt zij met de wooncorporatie over alles wat met het huren van een woning te maken heeft. “Elk jaar gaan we bijvoorbeeld met Woonveste in gesprek over de huurverhoging”, vertelt HVH-voorzitter Kees van Loon. “Ook het onderhoud aan huurwoningen en het leefklimaat in de wijk komen aan de orde.”

Woonveste, Huurdersvereniging Heusden en gemeenten maken prestatieafspraken

Samen met Woonveste en de gemeenten Heusden en Haaren maakt de Huurdersvereniging Heusden prestatieafspraken. Kees van Loon: “Zwart op wit zetten we dan wat er het komende jaar gaat gebeuren in Heusden en Haaren rond huurbeleid en leefbaarheid. En met de kwaliteit van woningen. Aan het eind van het jaar kijken we of de afspraken zijn nagekomen.”

Woonveste hoort graag de mening van huurders.

Coby Gijsbers: “Daarom zitten wij regelmatig om tafel met onze bewoners. Samen met hen zetten wij ons in voor goed wonen in fijne buurten en wijken. Wij gebruiken de input van de Huurdersvereniging Heusden en ook informatie van de bewonerscommissies om onze dienstverlening te verbeteren.”

Huurders van Woonveste kunnen gratis lid worden van Huurdersvereniging Heusden

Meer informatie over de Huurdersvereniging Heusden vindt u op deze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Bieleman, communicatieadviseur Woonveste, 0416 37 87 80, m.bieleman@woonveste.nl of Coby Gijsbers, adviseur belanghouders, 0416 37 87 80, c.gijsbers@woonveste.nl