Nieuws

Huurdersvereniging Heusden vraagt aandacht voor betaalbare woningen

De huurdersvereniging Heusden, een vereniging die opkomt voor de belangen van huurders van Woonveste, heeft alle deelnemende politieke partijen een brief gestuurd met wensen voor de toekomst. Het ging dan vooral om aandacht te vragen aan de politieke partijen om voldoende sociale en betaalbare woningen te bouwen in Heusden. Het bouwen van nieuwe sociale woningen zou niet alleen moeten plaatsvinden op de grote nieuwe percelen (Grassen, Geerpark), maar ook binnen de bestaande kernen. Ook is aandacht gevraagd om het bouwen van woningen voor de midden inkomens mogelijk te maken. Te bouwen in de huursector met huren van boven de € 710 tot de € 950. Juist deze groep met een jaarinkomen van net boven de € 40.349 vallen veelal tussen de wal en het schip. Net teveel inkomsten om een sociale huurwoning te krijgen en onvoldoende inkomen om te kopen of een duurdere huurwoning te verkrijgen.

De meeste politieke partijen hebben op onze brief gereageerd, door het sturen van hun verkiezingsprogramma. Daar staan toch vooral veel algemeenheden in als het om deze zaak gaat. Om sociale huurwoningen te kunnen bouwen, of goedkope huurwoningen zoals hierboven is benoemd, moet de gemeente wel haar medewerking verlenen. Dit kan alleen als de gemeente in deze gevallen bereid is om de grondprijs te verlagen, zodat b.v. Woonveste ook kan gaan bouwen. Met het appel om betaalbare woningen in Heusden te gaan bouwen, wil de Huurdersvereniging Heusden juist de politieke partijen uitdagen om het beleid van de gemeente Heusden aan te passen. Zodanig zo dat er spoedig gebouwd kan worden, zodat juist de mensen met de lageren inkomens en de middeninkomens ook snel een woning kunnen betrekken. Dit zodat de wachtlijsten voor deze groepen niet verder oplopen.

Mocht u meer willen weten over de Huurdersvereniging Heusden, kijk dan op onze website of stuur een mail naar info@huurdersverenigingheusden.nl