Nieuws

Woonbond verliest rechtszaak over inkomensafhankelijke huurverhoging

De huurdersvereniging had de zaak aangespannen omdat zij vindt dat verstrekking van inkomensverklaringen privacyregels schendt.

Inkomensverklaringen verstrekken aan verhuurders voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is niet in strijd met privacyregels en is daarom toegestaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een zaak die de Woonbond tegen onder meer de Staat en corporatiekoepel Aedes had aangespannen. De huurdersvereniging had de zaak aangespannen nadat de Raad van State in 2016 had geoordeeld dat delen van deze inkomensgegevens illegaal is, omdat een wettelijke verplichting tot delen van deze informatie ontbrak. Toenmalig minister Blok (Wonen, VVD) liet hierop per 1 april 2016 de wet aanpassen waardoor belastinggegevens over inkomen wel verplicht gedeeld moesten worden. Desondanks spande de Woonbond een rechtszaak aan wegens privacyschending.

Volgens de huurdersvereniging behoren inkomensgegevens tot de Basisregistratie Inkomen en mag die informatie alleen gedeeld worden met overheidsorganen. Verhuurders vallen daar niet onder, aldus de Woonbond. Ook zouden verhuurders inkomensgegevens van hun huurders bewaren, terwijl het wettelijk verplicht is die gegevens te vernietigen.

Bron: NRC