Nieuws

Uw mening telt…….

Ieder jaar weer heeft de Huurdersvereniging overleg met Woonveste over de jaarlijkse huurverhoging. Een deel van de huurverhoging wordt bepaald door het inflatiepercentage. Dat percentage wordt door het Rijk vastgesteld. Feitelijk betekent dit, dat je ieder jaar met een euro een klein beetje minder kunt kopen. Om de koopkracht van de woningbouwvereniging te behouden mag zij de huur met een klein percentage verhogen. Het tweede deel van een huurverhoging in de sociale sector worden percentages van maximale huur door het Rijk vastgesteld. Iedere woningbouwvereniging kan zelf bepalen hoe hoog zij dit percentage wil maken, maar dat mag natuurlijk nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde percentage. Over de huurverhoging moet jaarlijks overlegd en afstemming gevonden worden met de Huurdersvereniging Heusden.

Ieder jaar is dit een onderwerp van behoorlijke discussie. Wij, de Huurdersvereniging Heusden, vinden dat mensen die een sociale woningbouwwoning huren en de mensen met een laag inkomen eigenlijk geen extra huur zouden moeten betalen, of in ieder geval een hele lage huurverhoging zouden moeten krijgen. Aan de andere kant krijgen de woningbouwverenigingen steeds meer wettelijke taken opgelegd. Zo moeten ze zorgen dat er in de woningen in 2050 geen gas meer gebruikt wordt, ze moeten zorgen voor energie zuinige huizen (0 op de meter), dat bijzondere groepen gehuisvest worden, zomaar een paar voorbeelden. Daarnaast moeten zij zorgen dat u goed en prettig woont en dat de woningen voldoen aan wet- en regelgeving. Ook vinden we het belangrijk dat de wachtlijsten niet gaan oplopen, dus moeten er extra woningen gebouwd worden. Dat kost uiteraard allemaal geld, heel veel geld. Omdat mogelijk te maken moet er misschien een kleine huurverhoging komen om dit te bekostigen. Die wegingen moeten wij als Huurdersvereniging jaarlijks maken en dit afzetten tegen de (extra) inkomsten van u als huurders en dat ook nog in relatie met uw stijgende uitgaven. In hele klus om goede wegingen te maken.

Wij zouden dan ook op een andere manier hiernaar willen kijken en met Woonveste afspraken willen maken over meerdere jaren over de ontwikkelingen van de huren. Maar aan de andere kant ook over meerjarige afspraken maken over nieuwbouw, energie neutraal enz. enz. Als je over meerdere jaren afspraken wil maken, moet je ook goed weten waarover je afspraken maakt. Nu dat laatste willen wij dat u als huurder met ons meedenkt. Dat u met ons en uiteindelijk ook met Woonveste de belangrijke onderwerpen gaat mee bepalen. Dat u nog veel meer, middels de Huurdersvereniging Heusden” invloed krijgt op het beleid van Woonveste en de toekomst van uw woning en buurt. Wij willen u dan ook oproepen om met ons hierover in gesprek te gaan en u aan te melden als gesprekspartner. U kunt dat doen middels via onze website www.huurdersverenigingheusden.nl of door een mail te sturen naar: info@huurdersverenigingheusden.nl. Hoe meer mensen dit doen, hoe beter beeld wij krijgen van de voor u belangrijke onderwerpen. Iedere mail zullen wij beantwoorden en dan samen met u kijken hoe wij verder met elkaar in gesprek gaan komen