Terugblik op 2023 door Huurdersvereniging Heusden

Het was een druk jaar voor Huurdersvereniging Heusden. Met veel veranderingen rondom bouwen. verbouwen en regelgeving.

Activiteitenplan 2023

Voor 2023 werd een activiteitenplan opgesteld met belangrijke actuele gespreksonderwerpen. Vanuit het activiteitenplan vonden goede gesprekken met Woonveste plaats. Zo spraken ze over zonnepanelen en delen zij samen de mening dat ook individuele huurders recht hebben op zonnepanelen. De huurdersvereniging bracht hier dan ook een positief op advies uit.

Huurverhoging, advies en prestatieafspraken

Ook dit jaar maakte de huurdersvereniging zich sterk voor een lagere stijging van de huurverhoging. En bleef Woonveste hiermee onder het percentage dat landelijk werd voorgesteld Op dit moment geeft de huurdersvereniging advies over het Sociaal regelement voor sloop en verbouwing. En leveren ze een bijdrage aan de prestatieafspraken van de gemeenten Heusden. Vught. Oisterwijk en Boxtel

Ook al aan de slag voor 2024

Als vereniging is ze bezig met het vernieuwen van de statuten voor de WBTR. Volgend jaar wordt dit verder besproken en in de ledenvergadering uitgelegd. In 2024 geeft de huurdersvereniging ook advies over de regionale klachtencommissie. Veel gedaan en nog genoeg te doen, Huurdersvereniging Heusden gaat er voor www.huurdersverenigingheusden.nl