Op 14 november is gewaardeerd bestuurslid Rob Boersma overleden.

Rob is 15 jaar geleden na een oproep van het bestuur toegetreden tot het klachtenteam en bemiddelingsteam Drunen.

Na een aantal jaren dit na alle tevredenheid te hebben gedaan is hij 5 jaar geleden toegetreden tot het bestuur en heeft daar altijd met zijn scherp inzicht en zijn volmondige mening veel voor ons bestuur betekent.

We zullen hem dan ook erg gaan missen. Bestuur Huurdersvereniging Heusden

Rob heeft zich op zijn karakteristieke wijze altijd ingezet voor de leefbaarheid in zijn buurt, de politiek in Heusden en vooral de huurders van Woonveste.

Duidelijk in zijn opvattingen en woorden. Altijd zacht op de relatie met respect voor elkaars opvattingen. We waarderen zijn inzet en betrokkenheid en de betekenis die hij heeft gehad voor onze huurders en voor ons als Woonveste

Eric van den Einden