Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch.

Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden. Om deze groep te informeren over deze tegemoetkoming wordt samen met de VNG en Divosa publiekscommunicatie opgezet.

Lees het hele nieuwsbericht hier: Extra energietoeslag voor lagere inkomens

LET OP: U KUNT UW GEMEENTE NU NOG NIET BENADEREN VOOR DE EXTRA ENERGIETOESLAG. NADERE INFORMATIE HIEROVER VAN UW GEMEENTE VOLGT LATER. HOU DE BERICHTGEVING HIEROVER OOK ZELF GOED IN DE GATEN.