De reactie op het advies Huurdersvereniging Heusden huurverhogingen 2022.

Geacht bestuur Huurdersvereniging Heusden,
Op 22 maart hebben wij uw brief ontvangen waarin u uw advies geeft op onze voorstellen voor de jaarlijkse huurverhoging per 1-7-2022. We hebben de voorstellen ook uitvoerig toegelicht en besproken in ons bestuurlijk overleg van 14 maart 2022. Wij danken u voor uw advies. Hierbij geven wij u onze reactie op uw advies.

Lees hierna verder Reactie advies HvH huurverhogingen 2022