Brief aan Woonveste betreffende huurverhoging 2022

Geacht Bestuur,
Na aanleiding van uw schrijven van 24 februari met de vraag voor gekwalificeerd advies betreffende de huurverhoging 2022 kunnen we na overleg met ons bestuur u mededelen dat wij niet akkoord kunnen gaan met uw voorstel van 2,3 % zoals ook besproken tijdens het bestuurlijk overleg.

Lees hierna verder Brief Woonveste betreffende huurverhoging 2022