Algemene ledenvergadering 17 juni 2024

17 juni 2024 om 19:30 uur in de Caleidoscoop in Vlijmen.

Agenda:

 1. Opening:
 2. Aanvullingen op de agenda:
 3. Mededelingen:
 4. Notulen algemene ledenvergadering 2023:
 5. Jaarverslag 2023 en activiteiten 2024:
 6. Kascommissie benoemen:
 7. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024:
 8. Bestuursverkiezing nieuw bestuurslid en herverkiezing:
  Pauze van 20:30 tot 20:45 uur.
 1. Kennismaking Ernst Damen, nieuwe directeur-bestuurder Woonveste:

Woonveste geeft een presentatie over haar verduurzamingbeleid.