Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag – Baanbrekers

De energietoeslag is een bedrag van € 1300,00 netto per huishouden. Dit is een bijdrage voor uw energiekosten. Als u eerder dit jaar al € 800,00 hebt ontvangen kan er nu nog maar € 500,00 aanvullend worden verstrekt.

U heeft recht op de energietoeslag via Baanbrekers als u:
• 21 jaar of ouder bent; en
• in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk woont; en
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldig vreemdelingendocument heeft; en
• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag:

Gezinssamenstelling                21 jaar tot AOW-leeftijd              Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder)                       € 1256,08                                    € 1397,27
Samenwonend/getrouwd                 € 1794,40                                    € 1892,81

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:
• jonger dan 21 jaar oud bent; of
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling ); of
• op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.
• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt (tenzij u alleen woont of alleen met minderjarige kinderen, dan heeft u mogelijk wel recht);

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan!

Wat moet u doen? Lees hierna verder… Baanbrekers – Aanvraagformulier-Eenmalige-energietoeslag-versie-8