Algemene ledenvergadering 2023

Graag willen we iedereen uitnodigen op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op 13 juni 2023 om 19.30 uur in de Remise, Grotestraat 267 in Drunen.
We hopen vele van u te mogen verwelkomen.

Wilt u alvast de agenda inzien? Klik dan hier

Punt 11. van de agenda kan ook voor u van groot belang zijn. De toelichting:

Het Rijk heeft in 2022 met de nationale woon-en bouwagenda haar ambities op het gebied van volkshuisvesting aangescherpt. Deze ambities zijn voor een deel uitgewerkt in de nationale prestatieafspraken. Dit heeft te maken met de woningcorporaties en het afsluiten van regionale woondeals met provincies, gemeenten en woningcorporaties. Daarbij kun je denken aan het verhogen van het aantal nieuwe woningen te bouwen sociale huurwoningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Vertegenwoordigers van Woonveste en de gemeente informeren u over deze ontwikkelingen op deze avond.

Voor u dus alle reden om deze avond aanwezig te zijn!