Prestatieafspraken 2022

Huurdersvereniging Heusden maakt ieder jaar Prestatieafspraken met Woonveste en de Gemeente Heusden. Hierin staan de afspraken vermeld die onder andere te maken hebben met:

  • Nieuwbouw: vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst.
  • Duurzaamheid: investeren in energiezuinige maatregelen bij bestaande en nieuwe woningen in het belang van de betaalbaarheid, het wooncomfort en het milieu.
  • Betaalbaarheid: zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor huishoudens voor wie deze woningen daadwerkelijk bedoeld zijn.
  • Bijzondere doelgroepen: huisvesten van bijzondere doelgroepen waaronder langer thuis wonen van ouderen en mensen met een beperking.
  • Leefbaarheid: inzetten op schone en veilige buurten met goede voorzieningen.

Meer weten?

Download dan PDF met de nieuwe prestatieafspraken per gemeente: