Algemene informatie

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is de vertegenwoordiger van huurders van woningen van Woonveste in de gemeenten Heusden en Haaren. Woonveste heeft in beide gemeenten ongeveer 5000 woningen.

De vereniging verleent ondersteuning en advies aan huurders van Woonveste. De vereniging probeert deze doelen onder meer te bereiken door:

- Het aangaan van samenwerkingsafspraken met de gemeente Heusden en andere gesprekspartners
- Het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder en eventueel andere gesprekspartners op verenigingsniveau, waaronder in ieder geval de gemeente Heusden
- Het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel van de vereniging tracht te verwezenlijken
- Het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van Woonveste
- Het gebruik van alle wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken
- Uitwerking huurbeleid t.b.v. passend toewijzen en betaalbaarheid bij huurmutatie voor de doelgroepen:

Wij hopen u binnenkort ook als lid van onze vereniging te kunnen verwelkomen want “Samen staan we sterk”. Het lidmaatschap van de vereniging is geheel gratis.