Bewonerscommissie

Wat doet een bewonerscommissie

Diverse complexen in Heusden kennen een eigen bewonerscommissie. Deze commissies hebben een direct contact met Woonveste aangaande klachten over b.v. het onderhoud van hun complex.

Deze commissies organiseren geheel zelfstandig diverse activiteiten voor de eigen bewoners. Huurdersvereniging Heusden treedt niet in deze bevoegdheden, maar ziet de commissies als belangrijke samenwerkingsorganen en als klankbord.

De bewonerscommissies vindt u in het document dat u hier kunt inzien en downloaden.