Team Klachten & Bemiddeling

Wat kan het Team "Klachten & Bemiddeling" voor u betekenen?

Heeft u als huurder van Woonveste klachten en/of vragen over de woning of woonomgeving, dan kunt u een beroep doen op één van onze drie teams "Klachten en Bemiddeling". Een team bestaat uit twee personen per rayon (Vlijmen, Drunen en Oud Heusden). Deze teams houden regelmatig spreekuur.

Op dit spreekuur kunt u terecht met uw klachten of vragen over Woonveste, of over de woonomgeving en buurtzaken bijvoorbeeld over de verlichting, onveiligheid, bestrating, maar ook overlast en vervuiling.

De teams "Klachten & Bemiddeling" hebben zitting in het werkvloeroverleg met instanties als de gemeente, wijkcoördinator, politie en Woonveste. Uw klacht wordt hier direct besproken. Als u klachten heeft over Woonveste is het natuurlijk de bedoeling dat u dit eerst met hen bespreekt. Mocht u daar niet uitkomen dan kunt u bij een team "Klachten & Bemiddeling" terecht.

We bemiddelen o.a. bij:

Waar vindt u onze teams "Klachten en Bemiddeling"