Activiteitenplan 2016

Uitgangspunten Huurdersvereniging Heusden voor 2016.

Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden wil voor 2016 in lijn werken met de nieuwe Woningwet. Huurdersvereniging Heusden is er voor alle huurders. We komen ook op voor de belangen van de verschillende huurdersgroepen met een hoger inkomen.

Onze gesprekspartner is vooralsnog alleen stichting Woonveste. Wij geven advies en zienswijzen aan stichting Woonveste en gemeente na verkregen informatie en adviseren uit eigener beweging. Huurdersvereniging Heusden heeft voor 2016 een aantal aandachtspunten en accenten.

Wij kijken naar de eigen organisatie en in onze presentatie naar buiten. Dit betekent ook aandacht voor het opnieuw definiëren van onze doelstellingen, de interne taakverdeling en de modernisering van juridische onderleggers van de vereniging. Bij deze analyse zal de functie van de teams "Klachten & Bemiddeling" worden geëvalueerd.

Huurdersvereniging Heusden legt voor 2016 de volgende accenten:

       - 1 persoons huishouding tot € 22.000
       - meer persoons huishouding tot € 30.000
       - middeninkomens tussen €30.000 en € 38.000
       - inkomens boven de 38.000